INTERNAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W TYCHOWIE

Internat szkolny stanowi integralną część Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie. Położony nieopodal szkoły, na skraju malowniczego zabytkowego parku, stanowi „drugi dom” dla jednej trzeciej uczniów szkoły. Od początku istnienia internatu młodzież wdrażana była i jest do samodzielności poprzez działalność w różnorodnych sekcjach: kulturalno-oświatowej, sanitarno – porządkowej i sportowej.

Wygląd internatu szkolnego w latach 80-tych
 

Widok internatu przy ZSP w Tychowie po termomodernizacji w 2011 r.

Wszyscy wychowankowie internatu tworzą samorząd reprezentowany przez Młodzieżową Radę Internatu. Do zadań MRI należy przede wszystkim:

 • + współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej
  oraz gospodarczej internatu;
 • + koordynowanie samorządowej działalności wychowanków;
 • + występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia;
 • + współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących
  w dyspozycji kierownika internatu;
 • + organizowanie życia kulturalnego w internacie;
 • + organizowanie wzajemnej pomocy w nauce;
 • + dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń użytkowych;
 • + kształtowanie nawyków sanitarno-higienicznych i porządkowych;
 • + poręczenie za wychowanków, którzy naruszyli regulamin internatu
 • + czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia w społeczności internackiej.

Codzienne życie internatu szkolnego

Młodzież ma duży wpływ na zmianę oblicza obiektu. W przeszłości działała tu Spółdzielnia Uczniowska oraz kawiarenka, obecnie funkcjonuje świetlica wyposażona w szerokoekranowy telewizor najnowszej generacji, komputery i stół bilardowy, mini-siłowniai salka gimnastyczna. Ponadto, dzięki sieci wi-fi młodzież ma bezpośredni dostęp do sieci Internet w każdym pokoju. Wyposażenie pokojów mieszkalnych internatu jest stale modernizowane i doposażone, by uczniowie mieli godne warunki do wypoczynku i nauki. 

Uczniowie z internatu często biorą aktywny udział w imprezach i akcjach organizowanych przez szkołę, ale należy podkreślić, iż wychowawcy inspirują także młodzież do organizowania samodzielnych imprez, które na trwałe wpisały się w kalendarz życia kulturalno-oświatowego szkoły, takich jak:

 

 • + ognisko integracyjne
 • + otrzęsiny uczniów klas pierwszych
 • + halloween
 • + andrzejki
 • + jasełka
 • +dyskoteki
 • i wiele innych
 
5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments