Klasa policyjna jest idealnym kierunkiem dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z pracą w policji i innych służbach mundurowych.

W klasie policyjnej realizowane jest kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia policyjnego stanowi dodatkowe zajęcia edukacyjne.

W ramach edukacji policyjnej uczniowie nabywają wiedzę na temat funkcjonowania Policji, rekrutacji do Policji i pełnienia służby oraz umiejętności w zakresie musztry, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, podnoszą sprawność fizyczną, a także biorą udział w uroczystościach miejskich, obozach survivalowych, a także w zajęciach na terenie jednostek policji. Zajęcia z edukacji policyjnej obywają się z funkcjonariuszami Policji.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

  • # Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Policji
  • # Obozy przetrwania
  • # Zajęcia na strzelnicy szkolnej i profesjonalnych strzelnicach
  • # Dofinansowanie do zakupu umundurowania
  • # Wyjazdy do szkół i jednostek policyjnych

Nasi Partnerzy:

  • # Zakład Karny w Dobrowie
  • # Szkoła Policji w Słupsku
  • # Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie 

Dokumenty do pobrania:

Podanie do szkoły
Podanie do internatu
Przedmioty rozszerzone:
# WOS
# GEOGRAFIA
# JĘZYK ANGIELSKI