Rada Rodziców
Przewodnicząca: Marta Kubiczek
Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Szabla

oraz członek:
Piotr Geppert

nr konta Rady Rodziców: 03856200070050031120000010
Rada Rodziców przy LO Tychowo ul. Parkowa 20 78-220 Tychowo