Rada Rodziców
Przewodnicząca: Anna Orlikowska
Zastępca przewodniczącego: Piotr Geppert

oraz członkowie:
•Marek Nadolny
•Marzena Zimnicka
•Agnieszka Borzęcka
•Elżbieta Dreher
•Monika Gąsiorowska
•Anna Wilk
•Marta Świątkowska

nr konta Rady Rodziców: 03856200070050031120000010
Rada Rodziców przy LO Tychowo ul. Parkowa 20 78-220 Tychowo