ZASTĘPSTWA CZWARTEK 26.05.2022 R. D.S., KS., R.G., D.W., A.G.-G., W.G., J.G., L.S., A.Ł., M.B. DO 4TEJ LEKCJI/A.D., H.K., A.D.

LP I LO a I LO b II LO III LOw III LOp  
1     ———      
2 ————-   ———      
3       WF A.D. WF A.D.  
4   J.POLSKI A.D.   WF CAŁA KLASA A.D. J.ANGIELSKI CAŁA KLASA H.K.  
5 ++++       ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM  
6       —/J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI CAŁA KLASA H.K.  
7     J.ANGIELSKI CAŁA KLASA H.K.      
8            
9            

 

ZASTĘPSTWA ŚRODA 25.05.2022 R. D.S., KS., R.G., D.W., A.G.-G., M.B.
DO 5TEJ LEKCJI, A.D. DO 5TEJ LEKCJI, W.G., /K.D., A.Ł., J.G.

LP I LO a I LO b II LO III LOw III LOp
1 WF/——— WF/——– J.ANGIELSKI/—–
2 ————- WF CAŁA KLASA J.G.
3 JĘZYK NIEMIECKI A.Ł./WF CHŁ JĘZYK NIEMIECKI A.Ł./WF CHŁ ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
4 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM JĘZYK NIEMIECKI CAŁA KLASA A.Ł.
5 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
6 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
7 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
8
9

ZASTĘPSTWA WTOREK 24.05.2022 R. D.S., KS., R.G., D.W., W.G., A.G.-G. J.G., H.K. DO 5TEJ LEKCJI., J.M./A.Ł., A.D., Z.W., M.B., K.D.

LP I LO a I LO b II LO III LOw III LOp
1 —-/ZAJĘCIA POLICYJNE —-/ZAJĘCIA POLICYJNE —- ———
2 JĘZYK POLSKI Z I LOA A.D. JĘZYK NIEMIECKI CAŁA KLASA A.Ł. WF CAŁA KLASA A.D. WF CAŁA KLASA A.D.
3 JĘZYK POLSKI Z I LOB A.D. JĘZYK NIEMIECKI CAŁA KLASA A.Ł. JĘZYK POLSKI Z.W.
4 ZAJĘCIA POLICYJNE ZAJĘCIA POLICYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z III LOP
5 ZAJĘCIA POLICYJNE Z 8MEJ LEKCJI J.NIEMIECKI A.Ł./PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI J.NIEMIECKI/ PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI M.B.
6 GODZINA WYCHOWAWCZA M.B. CAŁA KLASA J.NIEMIECKI/—– ZAJĘCIA POLICYJNE Z 7MEJ LEKCJI
7 ———– ——— ——–
8 ———– ————
9

ZASTĘPSTWA PONIEDZIAŁEK 23.05.2022 R. D.S., KS., R.G., D.W., A.G.-G., M.CZ./H.K., A.K., A.Ł., D.K., M.B., A.D.

LP I LO a I LO b II LO III LOw III LOp
1 PROJEKT H.K. JĘZYK ANGIELSKI ———-
2 GEOGRAFIA A.K.
3 J.POLSKI Z.W.
4 J.POLSKI Z.W.
5 JĘZYK POLSKI A.D. ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM JĘZYK NIEMIECKI CAŁA KLASA A.Ł.
6 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM ————
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI M.B.
8
9 PROJEKT GEOGRAFIA A.K.