ZASTĘPSTWA PIĄTEK 24.05.2024R. A.K./A.G.-G., A.Ł., A.D.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1       J.ANGIELSKI/—–  
2   J.ANGIELSKI CAŁA KLASA      
3         J.POLSKI CAŁA KLASA
4     J.NIEMIECKI CAŁA KLASA    
5 J.ANGIELSKI/—–        
6 J.ANGIELSKI/—–        
7          
8          
9          

ZASTĘPSTWA środa 22.05.2024R. R.G. 4-7 L./K.D., D.W.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1
2
3
4      ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM /WF CHŁ.
5 EDB D.W.
6 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
7 ———-
8
9

 

 

ZASTĘPSTWA WTOREK 21.05.2024R. J.G., Z.W./K.D., D.W., A.D.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1 ——– ——-/WF
2 ———- —–/WF
3 EDB D.W.
4 ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE A.D.
5 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM DZ./WF CHŁ HIT D.W.
6
7 ——– INFORMATYKA DZ/——
8 ——- ——-
9 ——- ——-

ZASTĘPSTWA PONIEDZIAŁEK 20.05.2024R. A.G.-G./A.Ł., A.D.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1
2 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA A.Ł.
3 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA A.Ł.
4 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA A.Ł.
5 J.POLSKI CAŁA KLASA A.D.
6 —-/J.NIEMIECKI
7
8
9

 

ZASTĘPSTWA CZWARTEK 16.05.2024R. A.G.-G., R.G., Z.B., M.B., A.D./K.D., A.Ł., A.K., J.G.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1 —/J.ANGIELSKI 22 —/J.NIEMIECKI
2 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
3 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
4 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM WF CAŁA KLASA J.G.
5 ——
6 —— WF DZ./—–
7 —– ———-
8
9

ZASTĘPSTWA ŚRODA 15.05.2024R. A.G.-G., R.G., J.G./A.Ł., Z.B., A.D., D.W.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1 —-/J.ANGIELSKI 22
2 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA
3 ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE WF CAŁA KLASA Z.B.
4 ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE
5 EDB D.W.
6 WF Z 7MEJ LEKCJI
7 ——— ————
8
9

 

 

           ZASTĘPSTWA WTOREK 14.05.2024R. Z.B., MB., A.G.-G., R.G./A.Ł., A.D., J.G., Z.W.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1 —-/J.NIEMIECKI SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE STRAŻY GRANICZNEJ
2 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE STRAŻY GRANICZNEJ
3 ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE A.D. J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.K.
4 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE CAŁA KLASA
5 J.POLSKI Z.W. WF CAŁA KLASA J.G. J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.K.
6 J.ANGIELSKI A.K. CAŁA KLASA HISTORIA I.M. J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.K. SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE STRAŻY GRANICZNEJ/WOJSKOWE
7 ——–/WF J.G. SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE STRAŻY GRANICZNEJ/WOJSKOWE
8 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE STRAŻY GRANICZNEJ ———-
9 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE STRAŻY GRANICZNEJ

 

 

           ZASTĘPSTWA PONIEDZIAŁEK 13.05.2024R. A.K., J.G./S.M., I.W.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1 ————
2
3 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
4 CHEMIA I.W.
5 CHEMIA I.W.
6
7
8
9

        ZASTĘPSTWA PIĄTEK 10.05.2024R. A.D./A.K., A.G.-G.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1
2
3 J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.K.
4 J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.G.-G.
5
6
7
8
9

 

           ZASTĘPSTWA CZWARTEK 09.05.2024R. M.B., A.K./ A.D., A.G.-G.,
A.Ł., A.K.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1
2 J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.G.-G. J.POLSKI CAŁA KLASA
3 J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.K. J.NIEMIECKI CAŁA KLASA A.Ł. ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE A.D.
4 J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.K.
5
6
7
8
9

           ZASTĘPSTWA ŚRODA 08.05.2024R. A.K., J.G., I.M./A.K., R.G., D.W.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW
1 ——– ——
2 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM J.ANGIELSKI A.K.
3 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM/INFORM ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM/WF CHŁ.
4 HIT D.W. FIZYKA CAŁA KLASA R.G.
5 ———
6 ———
7 ———-
8
9

 

ZASTĘPSTWA WTOREK 07.05.2024R. A.Ł., A.K./A.K., M.B., A.G.-G.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW IV LO PSGW
1 ———- J.ANGIELSKI/—–
2 J.ANGIELSKI/—— J.ANGIELSKI CAŁA A.K.
3 -PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI M.B.
4 J.ANGIELSKI CAŁA KLASA A.G.-G.
5
6
7
8 ——— —— WF CHŁ. Z 26 KWIETNIA
9 ——- ——–

ZASTĘPSTWA WTOREK 23.04.2024R. A.D., Z.W. LEKCJE 1-6/A.Ł., K.D.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW IV LO PSGW
1 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG
2 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG J.NIEMIECKI CAŁA KLASA
3 ZAJĘCIA
Z PEDAGOGIEM
4 ZAJĘCIA
Z PEDAGOGIEM
SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG/SZKOLENIE WOJSKOWE
5 ZAJĘCIA
Z PEDAGOGIEM
SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG/SZKOLENIE WOJSKOWE
6 SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG/SZKOLENIE WOJSKOWE
7 SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG/SZKOLENIE WOJSKOWE
8 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG
9 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG

ZASTĘPSTWA PONIEDZIAŁEK 22.04.2024R. I.W./K.D.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW IV LO PSGW
1
2
3
4
5 ZAJĘCIA
Z PEDAGOGIEM
6
7 ———–
8
9

ZASTĘPSTWA CZWARTEK 18.04.2024R. R.G., Z.B./M.B., A.D., J.G.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW IV LO PSGW
1
2 ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE DZ./WF CHŁ.
3
4 WF CAŁA KLASA J.G.
5 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI M.B. WF DZ./—–
6 ——–
7 ——– ——–
8 —— ——–
9

ZASTĘPSTWA ŚRODA 17.04.2024R. R.G./K.D., D.W., J.G.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW IV LO PSGW
1
2
3 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
4 DORADZTWO ZAWODOWE D.W.
5 WF CAŁA KLASA J.G.
6 ——/WF
7
8
9

Z

ASTĘPSTWA WTOREK 16.04.2024R. R.G./J.G., A.D., A.Ł., A.G.-G.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW IV LO PSGW
1 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG
2 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG
3 GODZINA WYCHOWAWCZA J.G.
4 J.POLSKI A.D. SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG/SZKOLENIE WOJSKOWE
5 GODZINA WYCHOWAWCZA A.Ł. SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG/SZKOLENIE WOJSKOWE
6 WF DZ./J.ANGIELSKI G.G.-G. SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG/SZKOLENIE WOJSKOWE
7 WF Z 8MEJ GODZINY LEKCYJNEJ SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG/SZKOLENIE WOJSKOWE
8 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG ——— ——————
9 SZKOLENIE WOJSKOWE SZKOLENIE POLICYJNE/SZKOLENIE SG

ZASTĘPSTWA PONIEDZIAŁEK 15.04.2024R. Z.B., A.G.-G. i D.W. LEKCJE
2-4/A.Ł., A.K.

LP I LO OPW I LO PSG II LO OPW II LO PSG III  LOPSGW IV LO PSGW
1
2 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA
3 GEOGRAFIA

Z I OPW

MATEMATYKA CAŁA KLASA A.K.
4 J.NIEMIECKI CAŁA KLASA J.NIEMIECKI CAŁA KLASA
5
6 WF J.G./CHŁ. INFORM.
7 WF CAŁA KLASA
8 ———– WF DZ./—–
9