PLAN LEKCJI

OBOWIĄZUJE OD 9 MAJA 2022 r. 

PONIEDZIAŁEK

LP

I LO a I LO b II LO III LOw III LOp
1 WŻR 26 WŻR 26 WOS 23 Podst. Przeds. 19 Biologia 28
2 J. polski 19 J. angielski R  22 J. polski  20 Geografia 28 WOS 23
3 Geografia 28 J. polski  19 Gr.1 j.angielski R 22/gr.2 j.niemiecki P 18 WOS  23 Język polski 20
4 Godzina wychowawcza 19 Godzina wychowawcza 19 Biologia 28 WOS 23 Język polski 20
5 WOS  19 WOS  23 Gr.1 język niemiecki P 18/gr. 2 Język angielski R 21 Język polski 20 Geografia  28
6 J. angielski R  21 Geografia 28 Pod. Przedsięb.  25 Język polski 20 WOS  23
7 Matematyka 29 Biologia 28 WOS  23 Godzina wychowawcza 20
8 ——/WF chł. ——-/WF chł. Geografia 28 Matematyka 29

WTOREK

LP

I LO a I LO b II LO III LOw III LOp
1 Z.wojskowe23/Z.policyjne19 Z.wojskowe23/Z.policyjne19 WF dz./Infor. Chł. 4 Geografia 28 Religia 26
2 J. polski   19 EDB 23 Gr 1  J. niemiecki P  18 /                 gr 2 J. angielski R 22 WF dz / WF chł WF dz / WF chł
3 Religia 26 J. polski  19 Gr. 1 język angielski R 22/ Gr. 2 j.niemiecki P 18 Fizyka 29 Geografia 28
4 J. angielski R  21 J. angielski R  22 Geografia 28 Religia 26 Podst. Przeds. 23
5 Biologia 28 Filozofia 20 Religia 26 gr1 J. niemiecki  R 18/

gr2 J. angielski  R  21

gr1 J. niemiecki R  18/

gr2 j. angielski R  22

6 Matematyka  29 Religia 26 Język polski 20 gr1 J. niemiecki  R 18/

gr2 J. angielski  R  21

gr1 J. niemiecki R  18/

gr2 j. angielski R  22

7 J. angielski R  21 Matematyka 29 Matematyka 25 Zaj. Wojskowe 23 Policyjne 19
8 Religia 26 Z.wojskowe23/Z.policyjne19

ŚRODA

LP

I LO a I LO b II LO III LOw III LOp
1 WF dz./ Infor. chł 4 WF dz./ Infor. chł 4
J.angielski R 22/j.angielski R 21
———— Język polski 20
2 J. niemiecki P  18 J. angielski R  22 Język polski 20 Religia 26 Informatyka  4
3 Infor. Dz.4/WF chł. Infor. Dz.4/WF chł. Godzina wychowawcza 25 Język polski 20 Godzina wychowawcza 22
4 Historia 23 Historia 19 WOS 20 gr1 J. niemiecki  R 18/

gr2 J. angielski  R  21

gr1 J. niemiecki R  18/

gr2 j. angielski R  22

5 Religia 26 J. niemiecki P 18 Historia 23 WOS 19 Fizyka 29
6 WOS 19 Matematyka 29 Historia 23 Informatyka 4 Religia 26
7 ——/WF chł. —-/WF chł.
Religia 26
WOS 23
8 WF dz./—- Geografia  28

CZWARTEK

LP

I LO a I LO b II LO III LOw III LOp
1 ——– ———- —–/WF chł. Chemia  28 Historia 23
2 Fizyka 29 ——— —–/WF chł. Język polski 20 Chemia 28
3 Chemia 28 Historia 23 Matematyka 25 WF dz / WF chł WF dz / WF chł
4 Filozofia 20 WOS 23 Chemia 28 gr1 J. niemiecki  R 18/

gr2 J. angielski  R  21

Gr 1 język niemiecki R18/j.niemiecki P 22
5 J. niemiecki P  18 J. polski  19 Chemia 28 Historia  23 Fizyka 29
6 J. polski  19 Chemia  28 J. polski  20 J.angiel.P 21/j.niemiecki P 18 j.angiel. P 21/j.angielski R 22
7 Geografia 28 Matematyka 29 J.angiel.R 22/j.angielski R 21 Matematyka 25
8 Matematyka 29 WF dz / ———– Matematyka 25

PIĄTEK

LP

I LO a I LO b II LO III LOw III LOp
1 ——— Geografia 28 Informatyka dz.4/WF chł. J.angiels.P 21/j.niem. P 18 j.angiel.P 21/j.angielskiR 22
2 EDB 23 J. angielski R  22 Matematyka 25 Fizyka 29 Geografia 28
3 Język polski 19 J. niemiecki P 18 Fizyka 29 WF dz./WF chł. WF dz./WF chł.
4 J. angielski R  21 Język polski 19 Biologia 28 Historia 23 Język polski 20
5 Historia 23 Fizyka 29 Matematyka  25 Biologia 28 Historia 20
6 WF dz./—– WF dz./—– Geografia 28 gr1 J. niemiecki  R 18/

gr2 J. angielski  R  21

Gr 1 j.niemiecki R18/j.niemiecki P 22
7 WF dz./—– WF dz./—– WŻR 26 Matematyka 29 Matematyka 25