Klasa wojskowa Oddział Przygotowania Wojskowego jest idealnym kierunkiem dla młodzieży, która interesuje się wojskiem i służbami mundurowymi.

W OPW realizowane jest kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową,
a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowi dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

Korzyści płynące z nauki w klasie OPW:

 • # Patronat Ministerstwa Obrony Narodowej
 • # Zajęcia i szkolenia w jednostkach służb mundurowych
 • # Współpraca z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie
 • # Obozy przetrwania
 • # Certyfikat ukończenia przygotowania wojskowego
 • # Skrócona służba przygotowawcza
 • # Zajęcia z technik samoobrony
 • # Dofinansowanie do zakupu umundurowania
 • # Zajęcia na strzelnicy szkolnej i profesjonalnych strzelnicach.

Dokumenty do pobrania

 1. Orzeczenie lekarskie
 2. Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna
 3. Regulamin rekrutacji
 4. Oświadczenie Rodzica – próba sprawności fizycznej
 5. Test sprawności fizycznej

Podanie do szkoły
Podanie do internatu