Daniel Wach  – dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Mirosław Bodnar–  kierownik internatu, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
Marzena Czarnas–  nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Karolina Dudka  – pedagog szkolny, wychowawca w internacie
Józef Grabarczyk – nauczyciel wychowania fizycznego
Wojciech Galiński–  nauczyciel informatyki
Iwona Markowska–  nauczyciel historii i języka niemieckiego
Arleta Kratkowska–  nauczyciel matematyki
aspirant Grzegorz Grzyb– zajęcia policyjne
Anna Doroń– nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca klasy I LO
Arkadiusz Drozdowski–  wychowawca w internacie, nauczyciel wychowania fizycznego
Anna Giedrojć-Głowińska– nauczyciel języka angielskiego i fizyki
ks. Robert Gruszowski– nauczyciel religii
Helena Kołotiuk– nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 3 LOp
Alina Kowalewska– nauczyciel geografii i biologii
Kamila Lipińska– wychowawca w internacie
Alicja Łukjaniec– nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 3 LOg
Maciej Rutkowski– wychowawca w internacie
Lidia Siwek– wychowawca w internacie, wychowanie do życia w rodzinie
Dariusz Siwek– nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie 
Lidia Szczap– nauczyciel matematyki
Ewa Niemczewska– nauczyciel chemii
st. chor. sztab. Jarosław Marcisz– szkolenie wojskowe
Ireneusz Szyderski–  wychowawca w internacie
Zygmunt Wziątek– nauczyciel języka polskiego i filozofii, wychowawca klasy III Low