Lista nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

Daniel Wach  – dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel historii i teraźniejszości
Mirosław Bodnar–  kierownik internatu, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
Marzena Czarnas–  nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Karolina Dudka  – pedagog szkolny, wychowawca w internacie
Józef Grabarczyk – nauczyciel wychowania fizycznego
Rafał Głowiński–  nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki
Iwona Markowska–  nauczyciel historii 
Arleta Kratkowska–  nauczyciel matematyki
aspirant Grzegorz Grzyb– zajęcia policyjne
Anna Doroń– nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca klasy II LO
Arkadiusz Drozdowski–  wychowawca w internacie
Anna Giedrojć-Głowińska– nauczyciel języka angielskiego
Lucyna Gołdyn – nauczyciel religii
Helena Kołotiuk– nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4 LOwp
Alina Kowalewska– nauczyciel geografii i biologii
Kamila Lipińska– wychowawca w internacie
Alicja Łukjaniec– nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 1 LOpsg
Maciej Rutkowski– wychowawca w internacie
Lidia Siwek– wychowawca w internacie, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka
Dariusz Siwek– nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie 
Ewa Niemczewska– nauczyciel chemii
st. chor. sztab. Jarosław Marcisz– szkolenie wojskowe
Ireneusz Szyderski–  wychowawca w internacie
Zbigniew Bekisz– nauczyciel wychowania fizycznego