Przewodniczący: Maciej Holewski

Zastępca przewodniczącego: Klaudia Borzęcka

Członkowie: Jakub Krawczyk

Sebastian Wilk

Oliwia Jagielska

Dominik Orlikowski