Wykaz podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Na rok szkolny 2022/2023

 

PRZEDMIOT – PR (poziom rozszerzony) KLASA I LO KLASA II LO KLASA III LO KLASA IV LO

 

Tytuł, wydawnictwo

 

Tytuł, wydawnictwo Tytuł, wydawnictwo Tytuł, wydawnictwo
Język polski

 

Język polski 1. Sztuka wyrazu.    

           Część 1. Starożytność,    

                         średniowiecze.

Język polski 1. Sztuka wyrazu.

           Część 2. Renesans, barok,

                         oświecenie.

 

 

Wydawnictwo GWO

Język polski 2. Sztuka wyrazu.  

          Część 1. Romantyzm.

Język polski 2. Sztuka wyrazu.

          Część 2. Pozytywizm

 

 

 

 

Wydawnictwo GWO

Język polski 3. Sztuka wyrazu.  

          Część 1. Młoda Polska.

Język polski 3. Sztuka wyrazu.

          Część 2. Dwudziestolecie

                         międzywojenne,

                         literatura wojny              

                         i okupacji

 

Wydawnictwo GWO

Język polski 4. Sztuka wyrazu.  

                     Współczesność

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo GWO

 

Język angielski  

 

      Focus 3

 

Wydawnictwo Person

 

Język angielski – PR

 

 Impuls 2

 

 

Wydawnictwo Macmillan

 

Focus 3

 

 

Wydawnictwo Pearson

Focus 4

 

 

Wydawnictwo Pearson

 

Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych

 

Wydawnictwo Macmillan

Język niemiecki  

 

Welttour Deutsch 1(podręcznik     i ćwiczenia)

 

Wydawnictwo Nowa Era

Welttour Deutsch 2(podręcznik      i ćwiczenia)

 

Wydawnictwo Nowa Era

Welttour Deutsch 3 (podręcznik    i ćwiczenia)

 

Wydawnictwo Nowa Era

Welttour Deutsch 4 (podręcznik                  i ćwiczenia)

 

Wydawnictwo Nowa Era

Język niemiecki – PR

 

      Welttour Deutsch Repetytorium maturalne

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Historia

 

Historia 1. Nowa Edycja. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 

Wydawnictwo WSiP

Historia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 

 

Wydawnictwo WSiP

Historia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik do Liceum i Technikum.

 

 

Wydawnictwo WSiP

Historia 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 

 

Wydawnictwo WSiP

 

Wiedza o społeczeństwie – PR

 

„W centrum uwagi 1”

 

Wydawnictwo nowa ERA

„W centrum uwagi 2”

 

Wydawnictwo nowa ERA

 

„W centrum uwagi 3”

 

Wydawnictwo nowa ERA

„W centrum uwagi 4”

 

Wydawnictwo nowa ERA

Filozofia

 

Filozofia

 

Wydawnictwo OPERON

 

     
Matematyka

 

MATeMAtyka 1.

 

Wydawnictwo nowa ERA

 

MATeMAtyka 2.

 

Wydawnictwo nowa ERA

MATeMAtyka 3.

 

Wydawnictwo nowa ERA

 

MATeMAtyka 4.

 

Wydawnictwo nowa ERA

Fizyka

 

Odkryć fizykę 1

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

Odkryć fizykę 2

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

Odkryć fizykę 3

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

 
Chemia

 

To jest chemia 1

Wydawnictwo Nowa ERA

To jest chemia 1 (I półrocze)

To jest chemia 2 (II półrocze)

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

To jest chemia 2

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

 
Biologia

 

,, Biologia na czasie 1’’

 

Wydawnictwo Nowa ERA

,, Biologia na czasie 2’’

 

Wydawnictwo Nowa ERA

,, Biologia na czasie 3’’

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

 
Geografia – PR

 

,,Oblicza geografii 1”

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

,,Oblicza geografii 2”

 

Wydawnictwo Nowa ERA

,,Oblicza geografii 3”

 

Wydawnictwo Nowa ERA

,,Oblicza geografii 4”

 

Wydawnictwo Nowa ERA

Podstawy przedsiębiorczości

 

  Krok w przedsiębiorczość.

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

Krok w przedsiębiorczość.

Wydawnictwo Nowa ERA

 
Informatyka

 

Informatyka na czasie 1

 

Wydawnictwo Nowa ERA

Informatyka na czasie 2

 

Wydawnictwo Nowa ERA

Informatyka na czasie 3

 

Wydawnictwo Nowa ERA

 

 
Wychowanie fizyczne

 

       
Edukacja dla bezpieczeństwa  

„Żyję i działam bezpiecznie” Nowa ERA

     
Historia i teraźniejszość

 

       
Religia

 

„Szczęśliwi, którzy żyją wolnością”

 

wydawnictwo Jedność

 

„Szczęśliwi, którzy żyją wiarą”

 

 

wydawnictwo Jedność

„Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją”

 

 

 wydawnictwo Jedność

„W bogactwie miłości”

 

 

wydawnictwo Jedność

Wychowanie  do życia
w rodzinie

 

Wędrując ku dorosłości 1

 

Wydawnictwo Rubikon

Wędrując ku dorosłości 2

 

Wydawnictwo Rubikon

Wędrując ku dorosłości 3

 

Wydawnictwo Rubikon

Wędrując ku dorosłości 4

 

Wydawnictwo Rubikon

 

Doradztwo zawodowe

 

       
Zajęcia profilowe