KLASA POLICYJNO – PENITENCJARNA 

Każdy z was powinien przez jakiś czas popracować dla […] policji, aby wyrobić sobie styl i jasność myślenia.”

Marek Hłasko  

Klasa policyjno-penitencjarna oferuje naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym
z dodatkowymi zajęciami z zakresu wiedzy dotyczącej specyfiki pracy policjanta oraz funkcjonariusza służby więziennej.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, lojalną i godną zaufania, jeśli potrafisz pracować zespołowo i aspirujesz w przyszłości do pełnienia funkcji w służbach policyjnych, więziennych bądź pokrewnych, rozważ naukę w klasie policyjno-penitencjarnej naszego liceum.

Ukończenie liceum w klasie policyjno-penitencjarnej umożliwia w przyszłości podjęcie pracy w Policji lub Służbach Więziennych oraz kontynuowanie nauki w Szkole Policji.

# rozszerzony język angielski, wos, geografia
# umundurowanie 
# regularne zajęcia policyjne ujęte w planie lekcji (2 godz. w tygodniu
# dodatkowe zajęcia (sekcja ASG, obozy przetrwania, wyjazdy do jednostek, grupa pokazowa) 
# zajęcia strzeleckie (strzelnica 10 m w szkole ; 50 m KBKS w Białogardzie) 
# udział w konkursach tematycznych (np. żołnierze w służbie historii, sprawni jak żołnierze)
# dwutygodniowe praktyki