BIBLIOTEKA LO W TYCHOWIE

 AKTUALNOŚCI

Biblioteka szkolna zaprasza codziennie ( od poniedziałku do piątku😊)

 wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców naszych uczniów, absolwentów oraz osoby związane ze szkołą.

Kontakt z nauczycielem bibliotekarzem:

-dla uczniów – LIBRUS,

-dla innych czytelników  – adbiblios@wp.pl.

Wszyscy  czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych!

Patroni roku 2022 ustanowieni przez Sejm RP

            Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej.

            Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski to patroni roku 2022.