REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ LO w TYCHOWIE

 1. 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i innipracownicy szkoły, rodzice oraz osoby związane ze szkołą.
 2. 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. 4. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki.
 5. 5. W godzinach otwarcia biblioteki każdy czytelnik może korzystać z kącika czytelniczego.
 6. 6. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 7. 7. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 8. 8. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 9. 9. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki:
  – lektury na okres 2 tygodni,
  – pozostałe książki na okres 3 tygodni.

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

 1. 10. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, można prosić o przedłużenie terminu zwrotu
 2. 11. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 3. 12. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. 13. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrotu zaległych pozycji.
 5. 14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 6. 15. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. 16. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec biblioteki, co zostaje potwierdzone podpisem bibliotekarza i pieczęcią biblioteki.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments