Biblioteka szkolna zaprasza codziennie ( od poniedziałku do piątku😊) wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców naszych uczniów, absolwentów oraz osoby związane ze szkołą.

Kontakt z nauczycielem bibliotekarzem:

-dla uczniów – LIBRUS,

-dla innych czytelników  – adbiblios@wp.pl.

Wszyscy  czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych!

 Patroni roku 2022 ustanowieni przez Sejm RP

            Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej.

            Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski to patroni roku 2022.

Sylwetki patronów roku 2022

            W maju 2022 r. będziemy świętować 180. rocznicę rodzin Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki, twórczyni literatury dziecięcej, która w swoich tekstach wyrażała sprzeciw wobec antypolskiej polityki zaborców. W uchwale sejmowej posłowie podkreślili także zasługi Konopnickiej w walce o prawa kobiet. 

            W maju 2022 r. będziemy obchodzili także 100. rocznicę utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska – działaczka społeczna, naukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog. W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”.

            30 lat temu, w maju 1992 r., w drodze na swój dziewiąty ośmiotysięcznik zaginęła Wanda Rutkiewicz – himalaistka, pierwsza Polka i trzecia kobieta na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Imponowała siłą, sprawnością fizyczną i niezwykłą inteligencją. Była prekursorką kobiecych zespołów górskich. 

            120 lat temu, 1 kwietnia 1902 r., w Petersburgu urodził się wybitny polski pisarz, publicysta, działacz emigracyjny – Józef Mackiewicz. Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, szczególnie komunizmu. W swoich reportażach ukazywał bezpowrotnie utracone Kresy Wschodnie wielkiej Rzeczypospolitej. 

            W styczniu br. przypada 140. rocznica śmierci, a w marcu 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza – pioniera przemysłu naftowego, filantropa i działacza niepodległościowego.

            200 lat temu, w marcu 1822 r., zmarł Józef Wybicki, autor polskiego hymnu narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej. W 2022 r. będziemy obchodzić także 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. 

            Rok 2022 to również rok Romantyzmu Polskiego, ustanowiony w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W uchwale sejmowej czytamy: „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”. 

          Bogata twórczość polskich romantyków czeka na Was w bibliotece szkolnej😊 

Patroni roku 2022 ustanowieni przez Senat RP

Senat RP podjął uchwały, na mocy których rok 2022 ustanowiono:

  • – Rokiem Władysława Bartoszewskiego,
  • – Rokiem Botaniki.

 

ROK 2022 ROKIEM WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO

 Władysław Bartoszewski, 2011 r. / FOT. Jacek Turczyk / PAP

Kiedy wyszedłem z Auschwitz, ks. Jan Zieja powiedział mi mniej więcej tak: „Nie po to ocalałeś, żeby cieszyć się życiem. Czy uważasz, że jest wszystko w porządku? Była wola Boża, żebyś poznał sprawy, to teraz będziesz świadkiem. Masz dawać świadectwo i pomagać ludziom” – tak mówił o sobie w 2007 r. Władysław Bartoszewski w wywiadzie przeprowadzonym przez ks. Adama Bonieckiego.

Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, działaczem „Żegoty”, uczestnikiem, a potem historykiem Powstania Warszawskiego, działaczem na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego, dyplomatą, politykiem. 

19 lutego przypada setna rocznica jego urodzin.

 (Przedruk za : „TP” 8/2022)

ROK 2022 ROKIEM BOTANIKI

            W 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2022 Rokiem Botaniki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

III edycja konkursu pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”

            Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w  Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w III edycji konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”.Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej, poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych, doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników będzie napisanie pracy historyczno-literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

Na prace czekamy do 30 marca 2022 roku.  Należy je przesłać na adres Biblioteki Szkolnej LO w Tychowie. Szczegółowe informacje w bibliotece.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments